Yhdistys

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys – UMPY ry

Sivulla on luettavissa yhdistyksen säännöt, yhteystiedot ja toimihenkilöt sekä hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja antavat mielellään lisätietoja toiminnastamme

Hallitus

Toiminnanjohtaja

Markku Jämsä, Helsinki
  040 966 6665
  markku.jamsa(at)umpy.fi

Puheenjohtaja

Juha Hakola (2022-2024), Helsinki
  050 512 1998
  juha.hakola(at)umpy.fi

Varapuheenjohtaja

Petri Kejonen (2023-2025), Helsinki
  petri.kejonen(at)umpy.fi

Jäsenet

Mats Fagerström (2024-2026), Raasepori
Kalle Kivinen (2024-2026),
Matti Koskinen (2022-2024), Helsinki
Kimmo Lohman (2023-2025), Kerava
Mirjami Tanner (2023-2025), Helsinki
Kai Valonen (2024-2026),
Niina Yli-Mutka (2022-2024), Espoo

Asiantuntijajäsenet

Vesa Laitonen, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimat
Tommi Laurinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhdistyksen tilinumero

IBAN FI39 1016 3000 0762 02

Talousasiat

Talenom Oy

Yhdistyksen osoite

Uudenmaan maanpuolustusyhdistys ry.
PL 46
00521 Helsinki

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys r.y., Försvarsföreningen i Nyland r.f.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Uudenmaan maakunta.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kokonaisturvallisuuteen liittyvien tietojen syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri alojen maanpuolustustoimenpiteitä edustavien jäsenten kesken. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja alustustilaisuuksia, kursseja, täydennyskoulutusmatkoja ja tutustumiskäyntejä.

3 §

Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi alueellisen maanpuolustuskurssin tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut tai kurssin johdossa toiminut henkilö.

Ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa johtanut henkilö voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi. Ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi toiminut yhdistyksen jäsen tai muu henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä yleinen kokous.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, yhdistyksen hallitus voi erottaa hänet. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa yhden (1) vuoden ajan, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenyydestä vapautuminen tapahtuu heti.

4 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

5 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat lisäksi hallituksen kutsumina sääntömääräisen kokouksen nimeämät asiantuntijajäsenet valtion aluehallinnosta ja puolustusvoimista. Kyseiset edustajat eivät ole hallituksen jäseniä, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Joka kolmas vuosi hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi kolmasosaa hallituksen muista jäsenistä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen, kuitenkin niin, että hallituksen jäsenyys voi kestää kerralla enintään kolme peräkkäistä kautta.

Hallitus voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsentä on läsnä.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai toinen heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai rahastonhoitajan taikka hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

7 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi, syyskokous syys-marraskuussa ja kevätkokous tammi- maaliskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan erovuorossa olevan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tilalle asianomainen henkilö seuraavaa toimikautta varten,
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
– valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle henkilöt kolmea seuraavaa kalenterivuotta varten,
– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen hallintoa ja tilejä seuraavaksi kalenterivuodeksi,
– vahvistetaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
– vahvistetaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja suorittamisajankohdasta sekä
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta
– vahvistetaan tilinpäätös toiminnantarkastajien annettua lausuntonsa,
– päätetään vastuuvapaudesta yhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille sekä
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä erikseen laadittavan työjärjestyksen ja työsopimuksen mukaisesti.

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista.

Kokoukset kutsutaan koolle joko sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostilla tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään 7 päivää ennen kokousta.

9 §

Yhdistyksen sääntöjen muutosesitykset on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Muutosehdotukset on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa. Sääntöjen muutosehdotuksista äänestettäessä vaaditaan päätöksentekoon jälkimmäisessä kokouksessa kaksi kolmannesta läsnäolevien antamista äänistä.

10 §

Jos yhdistys puretaan, on sen varat sen jälkeen, kun velat on maksettu, luovutettava jonkun maanpuolustustyötä edistävän laitoksen tai koulun käytettäväksi.

11 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.