Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys

Yhteistyökumppanimme tiedottavat

******************************************************** 

Komentaja Juha-Antero Puistolan Kadettikunta r.y:ssä 25. lokakuuta 2014 pitämään esitelmään liittyvä teksti.

Ohessa pdf tiedostona. 

********************************************************

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkijan alan Salahzadehin tutkimus;  Iranin sisä- ja turvallisuuspolitiikka

Iran's domestic and foreign policies:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92615/Alan%20Salehzadeh%20-%20Iran%20%28verkko%29.pdf?sequence=2

Syyria: 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90401/Salehzadeh_46_kansilla.pdf?sequence=2

Ystävällisin terveisin,
Alan Salehzadeh
Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen vieraileva tutkija,

********************************************************

Julkaisemme saamamme sähköpostiviestin liitteineen:

Hyvä vastaanottaja,

Tämän viestin liitteenä on rikoksentorjuntaneuvoston kirje, jossa kerrotaan neuvoston julkaisemasta Turvaohjeita Senioreille -oppaasta ja pyydetään organisaationne apua oppaan ja sen ohjeiden välittämiseksi ikäihmisille. Oppaassa annetaan konkreettisia neuvoja siitä, miten voi lisätä omaa turvallisuuttaan ja vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä.


Bästa mottagare,

Med denna epost skickar rådet för brottsförebyggande ett brev där vi berättar om vår publikation Säkerhetsanvisningar för äldre och ber om stöd av er organisation för att sprida dessa anvisningarna bland de äldre.  I anvisningarna ges konkreta råd om hur man själv kan öka sin egen säkerhet och minska risken för att bli brottsoffer.


Ystävällisesti / med vänlig hälsning

Jukka-Pekka Takala
rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri
generalsekreterare, rådet för brottsförebyggande

********************************************************